КРАГУЈЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ


Крајем октобра 1995. године штампан је пилот-број Крагујевачког читалишта, скромно опремљен и уређен, имајући више форму билтена него озбиљног библиотечког листа. Намера је била да Читалиште, поред информативне улоге о раду наше установе, надомести хроничан недостатак периодичне штампе у нашем граду, поготово штампе намењене књижевности. Тако су бројеве својим прилозима отварали истакнути ствараоци српске и светске књижевности, од Љубе Симовића, Алека Вукадиновића, Јована Зивлака, Радована Белог Марковића, до превода Збигњева Херберта, Вистана Хју Одна, Виљема Блејка и других. Поред њих, многи, тада млади књижевни ствараоци, у Крагујевачком читалишту су објавили своје прве песме, прозу и преводе. Од свог оснивања излази полугодишње. Читалиште се годинама мењало (уреднике и чланове редакције, уређивачку концепцију, форму, изглед, обим, дизајн), окретало ка струци, а у исто време остало отворено и за све теме из културне историје града. Досадашњи уредници били су: Мила Стефановић од броја 1-3 (1995-1996), Мирко Демић (1997–2003), Мила Стефановић (април 2004–јун 2008), а од броја 26. (децембар 2008) уредник је Марија Ракић Шаранац.

Од броја 20 часопис се враћа првобитној замисли – да буде лист библиотекара са циљем дакултурну јавност информише о активностима Народне библиотеке „Вук Караџић“ као и библиотека из земље, региона и света; лист уједно прати крагујевачко издаваштво, али и културну историју Крагујевца и књижевно стваралаштво афирмисаних и младих аутора из завичаја и шире. Аутори су библиотекари из Крагујевца, али и других библиотека из Србије и окружења, историчари, књижевници, уметници... . Постаје богато опремљен (обима између 45 и 55 стр., формата 30 cm) и илустрован библиотечки часопис ближи обичном читаоцу. Избегавши улажење у ускостручне воде, у хладну и често неинвентивну академску форму, остајући и даље место на којем ће се исказивати списатељска креативност чланова нашег колектива, као и наших колега широм Србије и окружења, Крагујевачко читалиште је постало једна од легитимација наше библиотеке.